Technologie

line

Eruca Technologies processVezmeme-li v úvahu počet již existujících vojenských raket ve světě a skutečnost, že mají být zlikvidovány, pokud nebudou použity do konce své expirační doby, tak naše nová, k životnímu prostření citlivá a neznečišťující technologie je obrovským krokem vpřed v oblasti úspory zdrojů, eliminace odpadu a emisí a snižování produkce skleníkových plynů.

Po mnoha letech destruktivního způsobu procesu spalování prošlého paliva, jež nezbytně vedl k výrobě dalšího nového chloristanu amonného pro vojenské účely, je nyní k dispozici nové řešení v demilitarizaci.

Efektivní, ekologická metoda obnovy chloristanu amonného a výroby materiálu byla vyvinuta společností Bochemie a.s. a je nyní provozována společností Eruca Technologies. Výroba je situována v České republice a jejím výstupem je chloristan amonný, který splňuje všechny požadavky na vojenskou kvalitu.

Eruca Technologies treeProces sám o sobě představuje uzavřený systém výroby, který je neškodný pro lidi, zvířata, přírodu a majetek. Při tomto procesu, jež je znázorněn na obrázku, prochází vstupní surovina zpracováním zahrnujícím mletí, namáčení, filtraci, čištění, krystalizaci, sušení a balení. V pevných raketových palivech se používají ještě další dva materiály – guma a hliník. Tyto materiály jsou v procesu zachyceny a mohou být recyklovány. Dalšími výstupními složkami z procesu výroby jsou malá množství pevného absorbentu a destilovaná voda.

Technologie je v současné době provozována v průmyslovém výrobním závodě v České republice, v areálu, jež je ve vlastnictví Ministerstva Obrany.

Celý technologický proces je plně automatizovaný. Je zde implementován Honeywell EXPERION Process Knowledge system společně s bezpečnostním řízením s čtyř úrovňovým systémem redundance.

Společnost je také držitelem následujících certifikátů kvality a bezpečnosti:

  • ISO 9001 (PDF)
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001

Z důvodu zajištění nejvyšší možné úrovně bezpečnosti ve všech oblastech je technologie provozována v souladu se všemi národními a EU předpisy pro ochranu životního prostředí.. Je také v souladu se všemi národními a EU předpisy pro bezpečnost a výrobu.

Technologie také dodržuje závěry a doporučení Environmental Impact Assessment (EIA) a Prevention of Major Accidents Study (PZH).

V oblasti HSE a kvality (ISO) jsou relevantními českými institucemi pravidelně prováděny inspekce a kontroly. Jsou také prováděny kontroly zástupci našich SRP dodavatelů a jejich zákazníků (NAMSA, Bundeswehr, etc.)

Eruca Technologies technology Eruca Technologies technology Eruca Technologies technology Eruca Technologies technology Eruca Technologies technology

Shrnuto – Eruca Technologies s.r.o. nabízí technologii, která poskytuje:

Eruca Technologies flower
  • Ekologickou technologii s minimálním dopadem na životní prostředí
  • Technologii s nízkou uhlíkovou stopou (low carbon footprint)  a s minimálním odpadem
  • Nejvyšší možná účinnost  a efektivita  s nízkou spotřebou energií
  • Obnovování použitelného chloristanu amonného, hliníku a gumy z prošlých raket a střel určených k likvidaci
  • A Vysoce kvalitní finální produkt  – chloristan amonný – přizpůsobitelný požadavkům zákazníka
  • Přesnost, licence a přetváření  technologie